Agachar

[:es]agacharse

Agachar: Inclinar o bajar alguna parte del cuerpo[:en]agacharse
Agachar: Inclinar o bajar alguna parte del cuerpo[:de]agacharse
Agachar: Inclinar o bajar alguna parte del cuerpo[:fr]agacharse
Agachar: Inclinar o bajar alguna parte del cuerpo[:pt]agacharse
Agachar: Inclinar o bajar alguna parte del cuerpo[:ar]agacharse
Agachar: Inclinar o bajar alguna parte del cuerpo[:]

Agachar

[:es]agacharse

Agachar: Inclinar o bajar alguna parte del cuerpo[:en]agacharse
Agachar: Inclinar o bajar alguna parte del cuerpo[:de]agacharse
Agachar: Inclinar o bajar alguna parte del cuerpo[:fr]agacharse
Agachar: Inclinar o bajar alguna parte del cuerpo[:pt]agacharse
Agachar: Inclinar o bajar alguna parte del cuerpo[:ar]agacharse
Agachar: Inclinar o bajar alguna parte del cuerpo[:]